آنالیز تمرین با وزنه : چرخش داخلی عضلات شانه

۲۷
آبان


آنالیز تمرین با وزنه : چرخش داخلی عضلات شانه

admin

نحوه اجرا چرخش داخلی عضلات شانه

در کنار دستگاه به پهلو بایستید ، تا ارتفاع کمر  قرقره سیم دستگاه را تنظیم کنید . دستگیره را در حالی که انگشت شست رو به بالا است، با دست نزدیک به سیم  ، بگیرید .
دستگیره را به طوری که سیم از جلوی بدن عبور کند، به داخل بدن بکشید و آرنج را ثابت و محکم در مقابل کمر نگه دارید، . در این حالت باید ساعد موازی سطح زمین باشد .
به آرامی دستگیره را به وضعیت شروع بازگردانید.

عضلات درگیر در حرکت چرخش داخلی عضلات شانه

 اصلی : تحت کتفی .
 کمکی : سینه ای بزرگ .

 

نگاه آناتومیکی چرخش داخلی عضلات شانه

 

مسیر حرکت چرخش داخلی :

در طی این حرکت عضله تحت کتفی به دلیل چرخش داخلی مفصل شانه فعال می شود . دست تان به صورت افقی جلوی تنه حرکت کرده و ساعد موازی با سطح زمین باقی می ماند ، ضمن اینکه آرنج و قسمت بالای بازو محکم و ثابت در کنار پهلو نگه داشته می شوند .

دامنه حرکت چرخش داخلی :

دست همانند عقربه های ساعت بین ساعت دو وده حدود نود درجه حرکت می کند .

مقاومت در چرخش داخلی:

شما نمی توانید این حرکت را با دمبل به حالت ایستاده اجرا کنید زیرا نیروی جاذبه نمی تواند مقاومت لازم را برای تقویت عضلات چرخاننده شانه ایجاد کند .

 

مدلهای مختلف تمرین چرخش داخلی عضلات شانه

چرخش داخلی عضلات شانه با دمبل

روی عرض یک نیمکت صاف ، به گونه ای که قسمت بالای پشت روی نیمکت قرار گیرد دراز بکشید . آرنج در تماس با نیمکت باشد . ساعد را به طرف بیرون بدن ( پهلو ) حرکت دهید تا اینکه تقریباٌ موازی سطح زمین شود ، سپس دمبل را به طرف جلو و بالا حرکت دهید تا به حالت عمودی قرار گیرد .

 

ارسال دیدگاه

بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید

تماس با ما

info@behtan24.com

میدان فاطمی - جنب جهاد کشاورز - ساختمان ۱۸ - طبقه ۷ - واحد۱۳

۸۸۹۲۴۷۹۸-۹