آنالیز تمرین با وزنه : نحوه انجام حرکت شراگ با دمبل

۱۲
مهر


آنالیز تمرین با وزنه : نحوه انجام حرکت شراگ با دمبل

admin

نحوه انجام حرکت شراگ با دمبل

در حالیکه دست ها در پهلو آویزان باشند .صاف بایستید با هر دست یک دمبل بگیرید ،
شانه ها را تا جایی که ممکن است به بالا بکشید ، مراقب باشید آرنج ها را صاف نگه دارید.
در مرحله آخر شانه ها را پایین بیاورید .

 

عضلات درگیر در حرکت شراگ با دمبل

 

اصلی : تارهای بخش بالایی و میانی ذوزنقه ای .

 

کمکی : بالا برنده کتف ، دلتوئید ، راست کنندهای ستون مهره ها ، ساعد .

نگاه آناتومیکی در حرکت شراگ با دمبل

 

نحوه گرفتن در حرکت شراگ با دمبل :

گرفتن خنثی ( شست رو به جلو ) بر بخش بالایی عضله ذوزنقه در ناحیه گردن بیشتر تأثیر دارد . در حالی که گرفتن با چرخش داخلی ( شست رو به داخل ) بخش میانی عضله ذوزنقه در ناحیه گردن را بیشتر تقویت می کند.

 

حالت بدن در حرکت شراگ با دمبل :

متمایل کردن بالا تنه از کمر کمی به عقب ، بخش بالایی عضله ذوزنقه را هدف قرار می دهد ، در حالیکه بالا تنه کمی به جلو متمایل شود بخش پایینی عضله ذوزنقه بیشتر تقویت می شود .
اجرای حرکت شراگ به صورت راست و قائم ، بخش های میانی و بالایی عضله ذوزنقه را تحت تأثیر قرار می دهد .

 

دامنه حرکتی شراگ با دمبل :

هر چه وزنه بالاتر برده شود ، عضله ذوزنقه بیشتر درگیر حرکت می شود و کشش بیشتری در پایین ترین بخش عضله ایجاد می شود .

شکل دیگر تمرین شراگ با دمبل

شراگ با نزدیک کردن کتف

دمبل ها را در جلوی بدن بگیرید ، نحوه گرفتن دست به صورت چرخش داخلی باشد . در طی حرکت شراگ تیغه های استخوان کتف را به سمت هم فشار دهید .
پایان حرکت زمانی است که دمبل ها در پهلو قرار میگیرند ضمن اینکه حالت دست به صورت طبیعی است .
بالا بردن دمبل ها به بالا ( بالا آوردن کتف ) ، بخش بالایی ذوزنقه را درگیر می کند و پایین آوردن آنها ، بخش میانی عضله ذوزنقه را تقویت می کند .

 

ارسال دیدگاه

بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید

تماس با ما

info@behtan24.com

میدان فاطمی - جنب جهاد کشاورز - ساختمان ۱۸ - طبقه ۷ - واحد۱۳

۸۸۹۲۴۷۹۸-۹