آنالیز تمرین با وزنه : سرشانه نشر از جلو دمبل

۲۳
آبان


آنالیز تمرین با وزنه : سرشانه نشر از جلو دمبل

admin

نحوه انجام حرکت سرشانه نشر از جلو دمبل:

برای انجام حرکت سرشانه نشر از جلو دمبل باید بر روی لبه میز بنشینید و به طریق زیر حرکت را انجام دهید:

  • صاف روی لبه میز بنشینید، یک جفت دمبل را در راستای بازو در هر دو طرف خود نگه دارید، جهت انگشتان شصت باید به سمت جلو باشد.
  • یک دمبل را به سمت جلو و تا سطح شانه بالا ببرید، آرنج خود را صاف نگهدارید.
  • وزنه را دوباره به حالت شروع برگردانید و این کار را با دمبل دیگر تکرار کنید.

 

عضله های درگیر :

اصلی: دلتوئید قدامی؛

کمکی: قسمت بالای عضله سینه ای و ذوزنقه ای؛

نگاه آناتومیکی حرکت سرشانه نشر از جلو دمبل:

گرفتن: حالت عادی(کف دست به سمت داخل و انگشتان شصت به سمت جلو) بر دلتوئید قدامی تأکید می کند. حالت دوم (کف دست به سمت پایین ) به دلتوئید جانبی اجازه کمک می دهد.

 

تمرین های مشابه:

سرشانه نشر از جلو دمبل متغییر: تمرین را از حالت عادی(انگشت شصت به سمت جلو) شروع کنید، سپس دمبل را طی بالا بردن۹۰ درجه به داخل بچرخانید تا این که کف دست به سمت پایین قرار گیرد.

 

ارسال دیدگاه

بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید

تماس با ما

info@behtan24.com

میدان فاطمی - جنب جهاد کشاورز - ساختمان ۱۸ - طبقه ۷ - واحد۱۳

۸۸۹۲۴۷۹۸-۹