آنالیز تمرین با وزنه : حرکت سلام ژاپنی یا گودمورنینگ لیفت

۲۰
مهر


آنالیز تمرین با وزنه : حرکت سلام ژاپنی یا گودمورنینگ لیفت

admin

شیوه اجرا حرکت سلام ژاپنی یا گود مورنینگ لیفت

با قامتی راست بایستید و یک هالتر را روی شانه هایتان قرار دهید .سعی کنید ستون مهره ها و زانو ها را صاف نگه داشته ( زانوها می توانند کمی خمیده باشند ) ، از قسمت کمر به جلو خم شده تا بالا تنه موازی با سطح زمین قرار گیرد مجدداّ بالاتنه را به عقب و موقعیت اولیه بازگردانید و به حالت ایستاده درآیید .

 

 

عضلات درگیر در حرکت سلام ژاپنی یا گود مورنینگ لیفت

اصلی : راست کننده های ستون مهره ها .

کمکی : پشتی بزرگ ، سرینی ، پشت ران .

نگاه آناتومیکی حرکت سلام ژاپنی یا گود مورنینگ لیفت

 

نوع گرفتن  :

دست ها را در حالی که چرخش داخلی دارند کمی بیش از عرض شانه باز کنید . برای اطمینان و ایمنی بیشتر ، میله هالتر را کاملاٌ روی شانه قرار دهید .

 

مسیر حرکت  :

برای کمک به اجرای حرکت زانوها کمی خم می شوند .

 

دامنه حرکتی  :

بالا تنه در قوسی حدود نود درجه به بالا و پایین حرکت کند . ستون مهره ها کاملاٌ راست و کشیده و سر بالا باشد . نگذارید بالاتنه زیر وزنه خم شود .

در طی این حرکت عضلات راست کننده ستون مهره ها برای صاف و ثابت نگه داشتن کمر و عضلات باسن و پشت ران برای باز کردن مفصل ران در تلاش اند .

اشکال گوناگون تمرین سلام ژاپنی

 

لیفت با دستگاه

می توانید این حرکت را در حالی که روی دستگاه نشسته اید اجرا کنید . مقاومت حرکت توسط بالشتکی که در بخش بالایی کمرتان تعبیه شده ایجاد می شود .

 

لیفت با دستگاه

ارسال دیدگاه

بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید

تماس با ما

info@behtan24.com

میدان فاطمی - جنب جهاد کشاورز - ساختمان ۱۸ - طبقه ۷ - واحد۱۳

۸۸۹۲۴۷۹۸-۹