آموزش نکات آناتومی در بدنسازی : بخش شانه ها

۱۰
مرداد


آموزش نکات آناتومی در بدنسازی : بخش شانه ها

admin

مفصل شانه « ثوپ – حفره » است بین استخوان عضله بازو(قسمت بالا) و استخوان کتف است.

شش حرکت اصلی در شانه اتفاق می افتد : بالا آمدن، پایین آمدن، دور شدن، نزدیکی شدن، چرخش درونی، و بیرونی.

در بالا آمدن دست در مفصل شانه، بازو به سمت جلو و بالا حرکت می  کند تا سطح شانه. در پایین آمدن، بازوها به سمت پشت بدن حرکت می کنند.

در حرکت دور شدن، بازوها به سمت بالا و بیرون به سمت پهلو حرکت می کند. در حرکت نزدیک شدن، بازو از جانب به سمت داخل بدن کشیده می شود.

حرکت دور شدن و نزدیک شدن افقی، هنگامی اتفاق می افتد که بازو به حالت افقی در سطح شانه حرکت می کند، مانند زمانی که حرکت قفسه سینه و سرشانه فلای را انجام می دهید .

دلتوئید از سه بخش جداگانه تشکیل می شود، یا سه سر، هر بخش قادر به حرکت بازو در جهت های مختلف است و به وسیله یک تاندون پهن به مفصل شانه متصل شده و هر سه سر به وسیله یک تاندون به قسمت بالای استخوان بازو متصل می شود.

دلتوئید قدامی به ترقوه متصل و بازو را به سمت جلو بالا می برد.

دلتوئید جانبی به زائده آخرمی متصل است و بازو را از جانب بالا می برد.

دلتوئید خلفی به کتف متصل است و بازو را به سمت عقب می کشد.

عضله های چرخاننده سردستی، از چهار گروه عضله تشکیل شده که یک پوشش محافظت کننده حول مفصل شانه را تشکیل می دهد. علی رغم این که این گروه عضله قابل رؤیت و سطحی هستند، برای قدرت و پایداری شانه ضروری است.

هر چهار عضله از کتف شروع شده و از فصل شانه که به استخوان بازو متصل است می گذرد.

عضله فوق خاری در بالای مفصل قرار داد و بازو را سمت بالا و بیرون می کشند.

عضله تحت خاری و گرد کوچک پشت قرار گرفته و بازو را به سمت بیرون می چرخاند، مانند زمانی که سر جاده ایستاده اید و با شصت جهت خود را مشخص می کنید.

در جلو قرار گرفته و بازو را به سمت داخل می چرخاند، (مانند قفل کردن دست ها و بازوها مقابل سینه).

ارسال دیدگاه

بر روی (من ربات نیستم) تیک بزنید

تماس با ما

info@behtan24.com

میدان فاطمی - جنب جهاد کشاورز - ساختمان ۱۸ - طبقه ۷ - واحد۱۳

۸۸۹۲۴۷۹۸-۹